Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej pragnie złożyć serdeczne podziękowania Panu Doktorowi Krystianowi Dudkowi  za profesjonalnie przeprowadzone szkolenie rady pedagogicznej  i owocne konsultacje. Dzięki tym spotkaniom podjęliśmy szereg działań, mających na celu wypromowanie naszej placówki w środowisku lokalnym.

Pan Doktor pobudził naszą kreatywność  i udzielił wielu nieocenionych wskazówek, inspirując nas do dalszej pracy.  W trakcie szkolenia Pan Dudek stworzył wspaniałą, przyjazną atmosferę, sprzyjającą twórczemu zaangażowaniu wszystkich uczestników. Pod względem merytorycznym cykl szkoleń przygotowany został nadzwyczaj starannie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Jako nauczyciele jesteśmy pod wrażeniem Jego warsztatu, wiedzy, umiejętności i doświadczenia.  Serdecznie polecamy tę współpracę wszystkim, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje.