Wykład dla Stowarzyszenia Project Management Polska

wyklad

Na zaproszenie Śląskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management Polska Krystian Dudek wygłosił prelekcję na temat komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej zespołu projektowego. Wykład obejmował zagadnienia dotyczące prowadzenia procesu komunikacyjnego, jego najważniejszych elementów oraz szans i zagrożeń w dobie nowoczesnych kanałów przepływu informacji.

W drugiej części spotkania prelekcję nt. specyfiki i zadań narzędzi stosowanych w komunikacji projektu wygłosiła Agnieszka Jaszkaniec, specjalista ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Wodociągach Katowickich S.A.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Katowicach.