Krystian Dudek w Zarządzie PSPR Śląsk

pspr_rada

14 czerwca br. w Katowicach podczas Walnego Zebrania Członków został wybrany nowy zarząd Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk. Po raz pierwszy w historii PSPR zdecydowano, że funkcja kierującego oddziałem w trakcie dwuletniej kadencji będzie rotacyjna.

Przewodniczącym został Michał Sobiło. Zastępcą przewodniczącego Oddziału została dr Anna Adamus-Matuszyńska, dotychczasowa przewodnicząca PSPR Oddział Śląsk. W nowym zarządzie Oddziału zasiedli ponadto dr Maria Buszman-Witańska, która objęła funkcję skarbnika, Małgorzata Sznicer – nowy sekretarz oddziału oraz Krystian Dudek, który został członkiem zarządu. Cały materiał: link