Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji Panu Krystianowi Dudkowi za profesjonalne i zorganizowanie i merytoryczne przeprowadzenie szkolenia (…) „Efektywne negocjacje – intensywny trening kompetencji komunikacyjnych dla kadry kierowniczej, pracowników operacyjnych oraz specjalistów biorących udział w negocjacjach – warsztaty dla administracji publicznej”. Praktyczny sposób przeprowadzenia szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników, warto również podkreślić, że prowadzący szkolenie Pan Krystian Dudek prezentował bardzo wysoki poziom umiejętności trenerskich. Polecamy usługi jako solidne i gwarantujące wysoką jakość szkoleń.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego