W dniu 30 września 2015 r. dr Krystian Dudek przeprowadził szkolenie dla 60 osób pn.: „Komunikacja społeczna, strategia Public Relations
z elementami komunikacji w sytuacji kryzysowej oraz mediacje w trakcie sporów zbiorowych”. W szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, uczestniczyli dyrektorzy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz prezesi spółek kapitałowych wykonujących działalność leczniczą.

W zgodnej opinii uczestników, szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie zostało przeprowadzone
w sposób ciekawy i przykuwający uwagę słuchaczy. Z satysfakcją polecam współpracę z Panem Krystianem Dudkiem jako trenerem gwarantującym najwyższą jakość usług.

Barbara Daniel
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej