Szkolenia dla polskich dyplomatów

Dr Krystian Dudek reprezentował Wyższą Szkołę Humanitas podczas wizyty w Polskim Instytucie Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie – instytucji działającej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Humanitas znalazł się w...