Szkolenie dla Trenerek Broadway Beauty

W centrali Broadway Beauty w Warszawie 10 oraz 14 i 15 stycznia Instytut Publico zrealizował dwa szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, z elementami wystąpień publicznych. Szkolenie przeprowadził Krystian Dudek. A zajęcia oparte m.in. na symulacjach i warsztatach z kamerą obejmowały: Skuteczne metody uczenia osób dorosłych Wystąpienia publiczne i metody...