Szkolenia dla dyrektorów szkół

Skuteczne zarządzanie placówkami edukacyjnymi i ich sukces promocyjny zależne są od kompetencji (także komunikacyjnych) ich dyrektorów. Wyższa Szkoła Humanitas, realizowała projekt szkoleniowy dedykowany dyrektorom szkół.

Dr Krystian Dudek pełnił rolę eksperta i trenera z zakresu: budowy strategii public relations szkoły, prowadzenia profesjonalnych działań z zakresu relacji medialnych oraz wystąpień publicznych dyrektorów szkół.

biblioteka