Niniejszym potwierdzamy, że dr Krystian Dudek reprezentujący Instytut Konsultingowo Doradczy PUBLICO, zrealizował na nasze zamówienie szkolenie „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w sprzedaży”.

Szkolenie prowadzone przez dra Krystiana Dudka zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Wiedza przekazana została w sposób czytelny, przejrzysty, z wykorzystaniem odpowiednich technik szkoleniowych. W ramach szkolenia odbyły się również warsztaty praktyczne
z wykorzystaniem kamery, a każdy uczestnik otrzymał cenną informację zwrotną w obszarze objętym programem szkolenia.

Uczestnicy nabyli umiejętności praktyczne pozwalające skuteczniej kształtować swój wizerunek, komunikować się i budować relacje, także
w sytuacjach trudnych czy negocjacyjnych, które towarzyszą procesowi sprzedaży.

Na uznanie zasługuje bogata wiedza merytoryczna i doświadczenie oraz profesjonalna postawa trenera – dra Krystiana Dudka, który nawiązał bardzo dobry kontakt z grupą, aktywizując uczestników i odpowiadając na ich potrzeby szkoleniowe.

Z przyjemnością polecamy współpracę z Instytutem Publico i drem Krystianem Dudkiem jako profesjonalnym trenerem gwarantującym osiągnięcie celów szkoleniowych i satysfakcję uczestników.

Jacek Dudkiewicz
Członek Zarządu
Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.