Pan Krystian Dudek zrealizował szkolenia organizowane w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego: Zasady efektywnej współpracy z mediami w pracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – autoprezentacja i wystąpienia publiczne (…) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wysoko ocenia poziom przeprowadzonych szkoleń, w szczególności wiedze, zaangażowanie oraz doświadczenie trenera, co ma swoje odzwierciedlenie w analizie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników szkoleń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego