PSPR o pomiarach działań PR

Pierwsze w 2011 roku spotkanie PSPR Oddział Śląsk na temat pomiaru skuteczności działań Public Relations z drem Dariuszem Tworzydło poprowadził Krystian Dudek.

Spotkanie, odbyło się 24 lutego w centrum konferencyjnym Hotelu Qubus Katowice. Gościem spotkania, które poprowadził Krystian Dudek był dr Dariusz Tworzydło – były prezes PSPR, obecnie członek Rady Nadzorczej PSPR. Licznie zgromadzeni uczestnicy mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat barometru komunikacji i macierzy celów wizerunkowych. Temat mierzenia efektów działań PR okazał się na tyle interesujący, że po zakończeniu wystąpienia licznie zebrani goście aktywnie włączyli się w dyskusję na temat sposobów i technik oceny skutków swojej codziennej pracy.

Więcej na http://www.polskipr.pl/oddzialy-pspr/pspr-oddzial-slask/projekty/