– strony internetowe
– księgi identyfikacji wizualnej
– logotypy