W dniu 1 grudnia 2016 roku dr Krystian Dudek podczas konferencji pn. „Start-it-up!”, organizowanej przez Technopark Gliwice przeprowadził prelekcję pt. „Strategia promocji i PR firmy – jak dobrze zacząć?”. Uczestnikami tego wydarzenia byli w przeważającej ilość startupowcy, młodzi ludzie z pomysłem na biznes, chcący pozyskać praktyczną wiedzę od ekspertów biznesowych i mentorów.

Wystąpienie dr. Krystiana Dudka było rzeczowe, oparte na praktycznych przykładach i charakteryzowało się dużym potencjałem merytorycznym. Ponad 100 osób uczestniczących w prelekcji na żywo reagowało i aktywnie słuchało wystąpienia, podkreślając wartość pozyskanej wiedzy, opartej na przykładach praktycznych. Prelekcja dr. Krystiana Dudka była spójna merytorycznie i zgodna ze wskazanym tematem wystąpienia, a także przeprowadzona została w formie umożliwiającej uczestnikom aktywny udział.

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o. udziela referencji dr. Krystianowi Dudkowi jako rzetelnemu prelegentowi, którego wystąpienie spotkało się z pozytywnym odbiorem przez uczestników wydarzenia pn. „Start-it-up!” i stanowiło dużą wartość merytoryczną.

Prezes Zarządu
Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”
Prof. dr hab. inż. Jan Kosmol