Pan Krystian Dudek przeprowadził całodniowe szkolenie pt. Autoprezentacja i budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby i firmy dla pracowników OPUS Development. Profesjonalizm prowadzącego, jego wiedza merytoryczna, obszerne doświadczenia praktyczne i metody przekazywania wiedzy umożliwiły opanowanie przez uczestników kompetencji z zakresu szeroko rozumianej autoprezentacji, interpretowania i wykorzystania mowy ciała jako wzmocnienia przekazu werbalnego, sztuki panowania nad emocjami i reagowania na trudne i zaskakujące pytania oraz obrony przed technikami manipulacyjnymi. Uczestnicy poznali też zasady efektywnej komunikacji z różnymi odbiorcami. Cennym elementem szkolenia była wspólna analiza przypadków oraz indywidualne konsultacje zgłaszanych przez uczestników tematów i problemów. Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję p. Krystiana Dudka jaki profesjonalnego trenera z zakresu szeroko pojętej komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych i budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

Rafał Han, Kierownik działu sprzedaży i marketingu