O autoprezentacji na konferencji pracowników oświaty

IMAG0025

Instytut PUBLICO współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Podczas ostatniej konferencji z udziałem pedagogów,
dr Krystian Dudek przedstawił zasady autoprezentacji przydatne dla uczniów
w kontekście przyszłych spotkań z pracodawcą.

Wygląd zewnętrzny, mowa ciała czy obecność w internecie to aspekty, jakie są brane pod uwagę przez pracodawców w trakcie prowadzonych rekrutacji. Zasad właściwej autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych należy uczyć już na etapie edukacji
w szkole gimnazjalnej czy zawodowej. To dlatego 8 kwietnia Krystian Dudek poprowadził szkolenie z zakresu autoprezentacji dla nauczycieli śląskich szkół. Warsztat odbył się
w ramach dwudniowej, III Wiosennej Akademii Zawodowców. Hasłem przewodnim konferencji, w której czynny udział brał zespół PUBLICO były „Kompetencje społeczne w szkole zawodowej”.

IMAG0046

20160407_175024-01

IMAG0068