Marketing i PR podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

alt
alt
Uczestnicy III EKMŚP rozmawiali o roli Public Relations i marketingu w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W dobie ogromnej konkurencji rynkowej dominuje zasada – wyróżnij się albo zgiń. Ponadto działania komunikacyjne mają służyć budowie wiarygodnego wizerunku firmy. Wielu przedsiębiorców nie podejmuje jednak takich działań z braku wiedzy lub strachu przed mediami. Krystian Dudek omówił wyniki przeprowadzonych przez siebie badań, z których wynika m.in., że ponad 70% przedstawicieli mediów deklaruje, że chętniej podejmują tematy o negatywnym wydźwięku. Tym większym wyzwaniem staje się obecność w mediach z pozytywnym przekazem na temat firmy. 41% firm nie posiada strategii na wypadek sytuacji kryzysowej, co w obliczu zaistnienia problemów najczęściej kończy się sporymi kłopotami wizerunkowymi.
Eksperci, dziennikarze, ale też sami przedsiębiorcy uczestniczący w panelu podkreślali, że najważniejsze jest podejmowanie działań promocyjnych, a w przypadku braku wiedzy, umiejętności czy obaw skorzystanie z fachowego wsparcia. W niektórych przypadkach wystarczy konsultacja ze specjalistą i samodzielnie można realizować wskazane przez niego działania promocyjne.
alt alt alt alt alt