Krystian Dudek wybrany do Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

radanadzorcza
18 stycznia 2013 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie i Wybory Władz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Krystian Dudek został wybrany do Rady w której zasiedli również Luiza Jurgiel, Piotr Biernacki.

Do Zarządu PSPR, który zmniejszył swoją liczebność weszli: Szymon Sikorski, Zbigniew Lazar i reprezentujący Śląsk – Jan Tomasz Weiss.

Wynik wyborów to sukces całego śląskiego środowiska Public Relations, bo po raz pierwszy od lat Śląsk ma swoich przedstawicieli we władzach krajowych.

Aktywność śląskiego oddziału PSPR jest wysoko oceniana w skali kraju. Realizacja blisko 20 spotkań tematycznych, bezpłatne szkolenia dla Organizacji Pozarządowych, prowadzenie studiów podyplomowych z PR to tylko niektóre z prowadzonych działań.

Chcielibyśmy w tej kadencji przeprowadzić jeden bardzo ważny ogólnopolski projekt edukacyjno-promocyjny. Będzie to cykl otwartych spotkań, podczas których głośno i jednoznacznie wyjaśnimy na czym polega prawdziwy PR. Chcemy jednoznacznie i kategorycznie odpowiedzieć na niezgodne z rzeczywistością opinie na temat PR-u, który dla wielu osób ma zabarwienie pejoratywne. Nie możemy pozwolić, by jak mówią niektórzy – sam PR miał czarny PR. Akcję przeprowadzimy we współpracy ze środowiskiem akademickim w całym kraju. Mamy już podpisane pierwsze porozumienia z najważniejszymi uczelniami w regionie. Mamy wstępne deklaracje udziału w akcji mediów branżowych, będziemy też zapraszać do udziału media ogólnoinformacyjne. Projekt jest bardzo duży i ambitny, potrzeba sporo czasu i zaangażowania. Wierzę jednak, że razem z nowymi władzami PSPR uda nam się zakończyć akcję sukcesem – podsumowuje Krystian Dudek.

Krystian Dudek jest też Przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Public Relations o. Śląsk i Członkiem Rady Etyki Public Relations.

Zobacz cały materiał