Krystian Dudek ekspertem II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

alt

alt
Blisko 3 tys. uczestników, 250 ekspertów, 68 paneli dyskusyjnych, 27 delegacji zagranicznych z 21 państwa, 4 dni debat i obrad, 8 lokalizaji – tak w liczbach przedstawia się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który w dniach 24-27 września 2012 r. odbył się w Katowicach.
W uroczystej inauguracji tego jednego z najważniejszych spotkań przedstawicieli małego i średniego biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej wzięli udział m.in. Lech Wałęsa – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995, Waldemar Pawlak – Wicepremier i Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Bożena Lublińska-Kasprzak – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Adam Matusiewicz – Marszałek Województwa Śląskiego, Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski, prof. Wiesław Banyś – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Piotr Uszok – prezydent Katowic, Jacek Krawczyk – wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, a także Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej i Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Programowej Kongresu. Krystian Dudek reprezentował Grupę PRC będącą Partnerem Merytorycznym Panelu nt. Public Relations i marketingu oraz Polskie Stowarzyszenie Public Relations będące Partnerem Kongresu.
Drugiego dnia Kongresu uczestnicy debatowali m.in. podczas sesji dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz marketingu i PR, w której wystąpił Krystian Dudek.

Zobacz cały materiał

alt alt altalt alt alt