Karta Standardów Edukacyjnych Public Relations

Polskie Stowarzyszenie Public Relations rozpoczęło prace nad opracowaniem Karty Standardów Edukacyjnych Public Relations (KSE PR). Ma ona zawierać wytyczne uwzględniające regulacje Ministerstwa Edukacji dotyczące m.in.: treści programowych, doboru kadry realizującej kursy PR oraz praktyk zawodowych. Karta Standardów Edukacyjnych ma podnieść jakość oferty edukacyjnej polskich uczelni w obszarze public relations. Krystian Dudek przystępując do grona osób zaangażowanych w prace nad KSE PR chce skoncentrować się na kwestii kształcenia praktycznych umiejętności niezbędnych w branży PR.

Zobacz cały materiał