Pan Krystian Dudek prowadził warsztaty obejmujące tematykę „Odpowiedzialność biznesu – Dialog społeczny: Komunikacja z dużą grupą osób w oparciu o utrzymywanie otwartych i uczciwych relacji z podmiotami współpracującymi”. Jak wynika z przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia ankiet, szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym i spełniło oczekiwania uczestników projektu. Udział w nim umożliwił im zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach