Dr Krystian Dudek o skutecznej komunikacji w samorządzie na konferencji SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja

Dr Krystian Dudek na konferencji Smart Żywiec/ Wykład o komunikacji dla samorządów.

W dniu 22 lutego 2024 r. w Żywcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja, realizowany przez Miasto Żywiec w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Była to okazja do zaprezentowania efektów i doświadczeń z realizacji projektu, a także do wymiany poglądów i inspiracji z innymi samorządami, organizacjami i ekspertami. Jednym z gości specjalnych konferencji był dr Krystian Dudek, który wygłosił wykład i przeprowadził warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji w samorządzie.

Merytoryczną część wydarzenia uświetnił wykład dr. Krystiana Dudka pt. „Skuteczna komunikacja w samorządzie to sukces. 10 zasad pozwalających zostać zwycięzcą komunikacji”. Specjalista ds. public relations i marketingu politycznego przedstawił najlepsze praktyki i narzędzia komunikacyjne dla samorządowców, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem i wywołał wiele pytań i dyskusji.

Zwieńczeniem konferencji były warsztaty prowadzone przez naszego eksperta, pt. „Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. O czym jeszcze musisz pamiętać”. Uczestnicy zajęć mieli okazję dowiedzieć się, jak budować i utrzymywać relacje z interesariuszami, jak zarządzać kryzysami komunikacyjnymi, jak tworzyć atrakcyjne treści i wykorzystywać media społecznościowe do promocji swoich działań. Wykład i warsztaty były cennym źródłem informacji i inspiracji dla wszystkich, którzy wzięli udział w konferencji i aspirują do podniesienia jakości i efektywności swojej komunikacji.

Projekt SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja to inicjatywa Miasta Żywca, której głównym celem była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu ekologii, mobilności, integracji społecznej i kultury. Z okazji finalizacji projektu została zorganizowana konferencja podsumowująca dokonane działania i ich efekty. 

Dr Krystian Dudek podczas wykładu na konferencji Smart Żywiec. Wykład o komunikacji dla samorządów.