Pan dr Krystian Dudek przeprowadził w Ustroniu szkolenie z warsztatami pt. „Budowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej”, które organizowane było w ramach realizacji projektu „Partnerstwo śląskiej czwórki”

Szkolenie miało bardzo wysoki poziom merytoryczny i przeprowadzone zostało w sposób kompetentny, rzetelny i sumienny. Warsztaty nacechowane były dużą dynamiką prowadzącego, co aktywizowało słuchaczy do współpracy. Wiedza została przekazana w sposób przystępny i poparta przykładami praktycznymi.

Profesjonalizm dr. Krystiana Dudka i wysoki poziom szkolenia potwierdzili również jego uczestnicy.

Szkolenie z warsztatami spowodowało wzrost świadomości i wiedzy pracowników DPS z zakresu budowania wizerunku instytucji pomocy społecznej.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
mgr Ryszard Paweł Nawrocki