Pan Krystian Dudek odbywał zawodową praktykę studencką w Centrum Informacyjnym Rządu w wydziałach: publikacji rządowych (dział wydawnictw rządowych oraz dział komunikacji elektronicznej), obsługi prasowej (dział obsługi prasowej Komitetu Rady Ministrów oraz dział obsługi medialnej prezesa Rady Ministrów) oraz w sekretariacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Tym razem, podczas już drugiej praktyki w Centrum Informacyjnym Rządu, pan Krystian potwierdził swoją ogromną pracowitość, zaangażowanie i kreatywność w wykonywaniu powierzonych zadań. Pan Dudek jest osobą rzetelną, odpowiedzialną i sumienną. Z zapałem angażował się w kolejne powierzane prace. Zawsze wykonywał je niezwykle terminowo i dokładnie. Pan Krystian Dudek jest, w opinii mojej
i wszystkich pracowników CIR, z którymi współpracował podczas praktyki, osobą bardzo komunikatywną, dobrze zorganizowaną, punktualną
i życzliwą.

W czasie praktyki potrafił korzystać z wiedzy zdobytej na studiach, chętnie korzystał też z doświadczenia i wiedzy pracowników Centrum Informacyjnego Rządu. Swoją otwartością, sumiennością i pozytywnym nastawieniem zjednał sobie pracowników poszczególnych działów, którzy opiekowali się panem Krystianem w czasie praktyki. Zawsze chętnie podejmował się nowych zadań i każde wykonywał bardzo dobrze. W opinii opiekuna praktyki był jednym z najlepszych praktykantów w Centrum Informacyjnym Rządu.

Życzę panu Krystianowi Dudkowi wielu sukcesów na studiach i w późniejszym życiu zawodowym oraz bardzo wielu okazji do wykorzystywania i rozwijania wiedzy i umiejętności zawodowych, które posiada.

Mikołaj Karpiński
p.o. Zastępcy Dyrektora
Centrum Informacyjnego Rządu