W dniu 16 września 2015 r. Instytut Konsultingowo Doradczy PUBLICO Krystian Dudek przeprowadził dla grupy naszych pracowników szkolenie dotyczące „Komunikacji wewnętrznej w organizacji”.

Firma dopasowała szkolenie do potrzeb naszych pracowników i przygotowała program odpowiadający naszym oczekiwaniom.

Uczestnicy szkolenia potwierdzili, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Podczas szkolenia prowadzący przekazał wiedzę w sposób jasny i precyzyjny. Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły nasze zainteresowanie.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Instytut Konsultingowo Doradczy PUBLICO Krystian Dudek jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego i, co najważniejsze, kompetentnego w realizacji szkoleń.

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Cementowni „ODRA” S.A.
mgr inż. Wojciech Putra