Szkolenie dla Trenerek Broadway Beauty

W centrali Broadway Beauty w Warszawie 10 oraz 14 i 15 stycznia Instytut Publico zrealizował dwa szkolenia z zakresu metodyki pracy trenera, z elementami wystąpień publicznych. Szkolenie przeprowadził Krystian Dudek....

Szkolenie dla trenerek Broadway Beauty

Dr Krystian Dudek poprowadził warsztaty z zakresu kompetencji trenerskich dla specjalistek Broadway Beauty w Katowicach. Skuteczne metody uczenia osób dorosłych, wystąpienia publiczne i metody zarządzania sceną, techniki radzenia sobie ze...