Potwierdzam, że Pan Krystian Dudek przeprowadził zajęcia Relacje z mediami w roku akademickim 2011/2012, w ramach studiów podyplomowych Public relations – nowoczesna komunikacja w praktyce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Podczas zajęć tych, słuchacze otrzymali profesjonalnie przekazaną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim Pan Krystian Dudek przeprowadził z naszymi studentami praktyczne warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych z wykorzystaniem kamery. Uczestnicy zajęć mogli liczyć także na indywidualne konsultacje ze strony prowadzącego. Jednocześnie warto dodać, że Pan Krystian Dudek jest współautorem programu wyżej wymienionych studiów oraz autorem koncepcji zajęć z opisanego przedmiotu. Zajęcia pana Krystiana Dudka zostały bardzo dobrze ocenione przez słuchaczy, podczas prowadzonych ankiet ewaluacyjnych. Z ankiet i relacji uczestników wynika, że zajęcia miały wysoki poziom merytoryczny i przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metod aktywizujących słuchaczy. To osobowość prowadzącego, przystępnie przekazana wiedza, a także dynamika prowadzenia warsztatów pozwoliły na zdobycie przez uczestników przewidzianej wiedzy i umiejętności. Polecam Pana Krystiana Dudka jako wykładowcę i trenera biznesu tym bardziej, że mam z Nim przyjemność współpracować, w ramach projektów szkoleniowych i edukacyjnych, od 2008 roku.

dr Maria Buszman-Witańska, Kierownik studiów podyplomowych Public relations – nowoczesna komunikacja praktyce