Mam przyjemność potwierdzić, że Pan Krystian Dudek prowadził dla Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o. o. szkolenie z zakresu kontaktu z mediami i realizowania profesjonalnych działań media relations. Spotkaliśmy się ze świetnym trenerem oraz doskonale przygotowanym programem szkolenia. Przeprowadzone ćwiczenia oraz case study były niezwykle ciekawe i doskonale dobrane do naszych potrzeb. Szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym i dynamiką. Pan Krystian Dudek umiejętnie dobrał i zastosował metody i narzędzia szkoleniowe (w tym warsztatowe), co ułatwiło przyswojenie przez uczestników zakładanego materiału. Realizację założonych celów ułatwił też dobry kontakt z uczestnikami szkolenia. W opinii uczestników szkolenia – firm Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego – szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny. Było to drugie szkolenie realizowane dla ŁPT przez Pana Krystiana Dudka. Z przyjemnością rekomendujemy współpracę w zakresie szkoleń z Panem Krystianem Dudkiem.

Marta Podkulińska, Specjalista ds. relacji biznesowych