W dniach 14-15 lipca 2011 r. Pan Krystian Dudek przeprowadził szkolenie z tematu „Public Relations – wystąpienia publiczne, kontakty i współpraca z mediami” dla pracowników Inspekcji Weterynarii województwa mazowieckiego. Szkolenie zostało poprowadzone w bardzo dynamiczny i usystematyzowany sposób, a przyjazna atmosfera sprzyjała aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Trener nawiązał doskonały kontakt z uczestnikami szkolenia, wykazał się dużą umiejętnością aktywowania grupy, był zaangażowany, elastyczny oraz otwarty. Szkolenie zrealizowane zostało z należytą starannością w wyznaczonym terminie oraz zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wymaganiami formalnymi. Podczas zajęć trener przekazał praktyczną wiedzę w sposób jasny i precyzyjny. Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym i organizacyjnym. Przeprowadzone szkolenie, jak i współpraca z Panem Krystianem Dudkiem są oceniane przez nas bardzo wysoko. Z pełną odpowiedzialnością polecamy Pana Krystiana Dudka jako profesjonalnego trenera.

lek. wet. Paweł Jakubczak, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii