Niniejszym potwierdzamy, iż Pan Krystian Dudek przeprowadził cykl szkoleń z autoprezentacji i wystąpień publicznych połączonych z warsztatami w języku angielskim (w tym zajęcia z kamerą) dla grup językowych na poziomach od początkującego do zaawansowanego.

Projekt skierowany jest do kadry kierowniczej i pracowników wielu różnych działów firmy Fiat Auto Poland (150 osób w trakcie dwóch edycji) reprezentujących różnorakie obszary merytoryczne i zadaniowe oraz różne poziomy wiedzy początkowej na ww. tematy.

Profesjonalizm prowadzącego, obszerna wiedza merytoryczna, bogate doświadczenie, umiejętny dobór i zastosowanie niestandardowych metod dydaktycznych oraz wykorzystanie sprzętu multimedialnego sprawiły, że uczestnicy szkoleń zdobyli nowe, wysoko cenione we współczesnym świecie, w tym na rynku pracy, umiejętności z zakresu szeroko rozumianej autoprezentacji i wystąpień publicznych. Zajęcia składały się zarówno z modułów teoretycznych jak i warsztatów w języku angielskim z użyciem kamery.

Co warto podkreślić, twórcą ich programu oraz pakietu materiałów szkoleniowych jest sam Pan Krystian Dudek. Obejmuje on swym zakresem tematycznym takie moduły jak m. in.: autoprezentacja, pierwsze wrażenie, komunikacja werbalna i niewerbalna, a wizerunek, mowa ciała, nawiązywanie pozytywnych relacji, komunikacja z różnymi typami odbiorców, panowanie nad emocjami i asertywność, reagowanie na stres, tremę, krytykę, techniki manipulacyjne i perswazji oraz część warsztatową ze studium przypadków i wystąpieniami publicznymi samych uczestników.

Zaangażowanie i wysokie kompetencje interpersonalne trenera sprawiły, iż bogata wiedza, co podkreślało w ankietach wielu uczestników, została przekazana w niezwykle przystępny sposób, a szkolenia odbywały się w miłej, sprzyjającej atmosferze.

(…) Doskonała merytorycznie realizacja założonego programu, satysfakcjonujący poziom podniesienia wiedzy uczestników z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz najlepsze spośród wszystkich trenerów oceny zawarte w ankietach ewaluacyjnych sprawiły, że podczas kolejnej edycji projektu zdecydowaliśmy się do rozszerzenia powierzonych mu godzin.

Z pełnym przekonaniem i ogromną przyjemnością, w oparciu o opinie większości uczestników rekomendujemy Pana Krystiana Dudka jako profesjonalnego trenera biznesu o bogatej wiedzy praktycznej i wysokiej kulturze osobistej.

Janusz Cudek, Koordynator Projektu, ADEX Spółka Jawna