AGH – IAESTE

  • 10 czerwca 2015
Umiejętnie zbudowana marka osobista, daje szanse wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku. Szkolenie Pana dra Krystiana Dudka spowodowało, że idea personal brandingu trafiła do świadomości słuchaczy różnych kierunków technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczestnicy szkolenia mogli przekonać się, że PR nie jest jedynie medialnym pojęciem związanym ze światem polityki, a obszarem, który w praktyce bliski jest każdemu z nas. Poprzez niezwykle interesujące szkolenie oparte na bogatym doświadczeniu, umiejętnie dobranych przykładach z praktyki i oryginalnych metodach dydaktycznych – Pan dr K. Dudek skutecznie uzmysłowił przyszłym inżynierom jak istotne jest rzetelne tworzenie marki osobistej. Dzięki profesjonalnej i dynamicznej formie przekazu oraz przyjaznej i pełnej humoru atmosferze – spotkanie z drem K. Dudkiem została bardzo wysoko ocenione przez uczestników i pozwoliło zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu public relations, personal branding i komunikacji międzyludzkiej.

Marcin Cholewa
Podkoordynator ds. promocji CaseWeek 2015
KN IAESTE AGH Kraków