Szkolenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej

  • 5 listopada 2016

4 listopada 2016 r. dr Krystian Dudek przeprowadził szkolenie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej. Szkolenie dotyczyło promocji placówki oświatowej. Program szkolenia obejmował tematykę:

– opracowania i wdrożenia strategii PR;

– podstawowych elementów komunikacji w sytuacji kryzysowej (prewencja i reakcje).

Prowadzący poprowadził również część warsztatową, obejmującą wypracowanie strategii działań promocyjnych dedykowanych placówce.

Szkolenie i warsztaty dla Rzeczników Prasowych Resortu Obrony Narodowej
Kręcimy film dla Szpitala Megrez