Szkolenia dla nauczycieli

Przedstawiamy ofertę Instytutu Publico – łączącego usługi agencji PR oraz firmy szkoleniowej specjalizującej się we współpracy z branżą edukacyjną i oświatową. Znajdą w niej Państwo propozycje oryginalnych szkoleń, warsztatów i konsultacji dla nauczycieli, Rad Pedagogicznych, Kadry Zarządzającej placówkami oświatowymi oraz Uczniów.

Nasze kilkuletnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dla placówek oświatowych oraz kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy PR i szkoleniowej z największymi podmiotami rynku komercyjnego czy instytucjami publicznymi (urzędami, ministerstwami) – pozwoliło na przygotowanie oryginalnych, niesztampowych programów szkoleń. Ich wartość i skuteczność potwierdzają liczne referencje wystawione przez jednostki, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować. Ogromną satysfakcję daje nam fakt, że placówki, dla których zrealizowaliśmy jedno szkolenie – decydowały się na zamówienie kolejnych i polecały nas innym. Warto zaznaczyć, iż szczegóły szkolenia są zawsze ustalane indywidualnie w odniesieniu do każdej placówki.

Przedstawiamy przykładowe opinie uczestników naszych szkoleń:

„Profesjonalny sposób prowadzenia zajęć, wiedza merytoryczna poparta osobistym doświadczeniem, rzeczowy i uporządkowany przekaz treści, a przede wszystkim życzliwość, zrozumienie w relacji z uczestnikami szkolenia umożliwiło dotarcie do szerokiego grona nauczycieli.”

„Wykłady wygłoszone przez Pana Doktora Krystiana Dudka uczestnicy ocenili bardzo wysoko. Należy podkreślić, że sposób ich przeprowadzenia, przekazana wiedza oraz kontakt prowadzącego z grupą odznaczały się pełnym profesjonalizmem i wysokim poziomem merytorycznym.”

„Pan Doktor pobudził naszą kreatywność  i udzielił wielu nieocenionych wskazówek, inspirując nas do dalszej pracy.  W trakcie szkolenia Pan Dudek stworzył wspaniałą, przyjazną atmosferę, sprzyjającą twórczemu zaangażowaniu wszystkich uczestników. Pod względem merytorycznym cykl szkoleń przygotowany został nadzwyczaj starannie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod.”

  Więcej opinii znajdą Państwo TUTAJ.

 Każde szkolenie prowadzone będzie przez dra Krystiana Dudka Więcej informacji na temat trenera można uzyskać pod TYM linkiem

W swojej ofercie, Instytut Publico posiada następujące szkolenia dla jednostek oświatowych:

    • social media w działalności i promocji placówki edukacyjnej;
    • komunikacja z uczniem i rodzicem – sytuacje trudne komunikacyjnie;
  • przygotowanie i wdrożenie strategii promocji placówki edukacyjnej (w tym efektywna współpraca i promocja w relacjach z mediami);
  • warsztaty praktyczne z przygotowania i wdrożenia strategii dedykowane danej placówce;
  • skuteczna komunikacja wewnętrzna w zespole placówki edukacyjnej;
  • techniki motywacyjne i automotywacyjne w placówce edukacyjnej;
  • komunikacja w sytuacjach kryzysowych (obrona wizerunku placówki);
  • dla uczniów: start absolwentów na rynku pracy – budowanie marki osobistej, autoprezentacja, elementy wystąpień publicznych.

 

Wartość realizacji szkolenia uzależniona jest od zakresu godzinowego, indywidualnych potrzeb oraz potencjału danej placówki. W celu ustalenia kosztów, a także w przypadku wątpliwości lub sugestii dotyczących któregoś z elementów oferty – uprzejmie prosimy o kontakt.

Na Państwa życzenie możemy przedstawić także ofertę dedykowanych szkoleń wynikających z Państwa potrzeb, także z zaangażowaniem innych trenerów.

Zapraszamy do kontaktu:

Krystian Dudek, tel. 502 852 042, kontakt@krystiandudek.pl