Stwórz swój wizerunek

Słowo „wizerunek” obecnie odmienianie jest przez wszystkie możliwe przypadki. Wiele miejsca we współczesnym, konkurencyjnym świecie poświęca się kreowaniu pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, instytucji, marki, aż w końcu odnosi się je do pracy nad własną reputacją. Ta ostatnia kreacja wizerunku jest zadaniem najtrudniejszym i wymagającym czasu, ale warto pamiętać, że świadomie go budując, można wyłącznie zyskać. Pytanie tylko jak to zrobić? O tym będzie można się przekonać w środę 6 czerwca na warsztatach z public relations prowadzonych przez dra Krystiana Dudka pt. „Stwórz swój wizerunek!”.

Wizerunek osobisty jest ważny na wszystkich poziomach komunikacji i naszej aktywności, a każde zrealizowane przez nas działanie – zarówno w świecie realnym, jak i w sferze mediów społecznościowych ma zasadniczy wpływ na nasz indywidualny obraz wśród otoczenia. W kształtowaniu „pozytywnego wizerunku” nie chodzi tylko o pracę nad wyglądem zewnętrznym, choć jest to jego istotna część. Kluczowe znaczenie ma to w jaki sposób się wypowiadamy, zachowujemy i jacy stajemy się w określonych sytuacjach. To wszystko wpływa na sposób postrzegania nas przez innych, a w konsekwencji kształtuje nasz spójny, harmonijny i wiarygodny wizerunek. Praca nad wizerunkiem jest naszym indywidualnym zadaniem, za które jesteśmy w pełni odpowiedzialni i na które mamy realny wpływ. Chcąc więc przyciągnąć uwagę, zyskać przewagę w wielu życiowych sytuacjach, należy pamiętać, że podczas budowania własnego wizerunku trzeba czuć się w nim dobrze, a on sam musi być do nas dopasowany. W przeciwnym wypadku, uzyskamy odwrotny do zamierzonego efekt. W dalszej perspektywie, te wszystkie zasady możemy przełożyć na działania public relations, mające na celu wypromowanie firmy, marki, czy danego produktu. Najlepiej jednak na początek zacząć od samego siebie.

Za chwilę będziemy świadkami rozpoczynającej się kampanii wyborczej, gdzie wizerunek danego polityka będzie odgrywał kluczową rolę przy podejmowaniu przez nas decyzji. To tutaj zasadnicze znaczenie będzie miała praca nad spójnym i wiarygodnym wizerunkiem kandydata i opanowana do perfekcji umiejętność kreowania tego wizerunku. Image polityka, to przecież coś, co oprócz przyjętego programu wyborczego i wartości, które wyznaje, ma go odróżnić od innych. Poprzez swoją aktywność publiczną generuje on wizerunek swojej osoby. Nie każdy jednak polityk będzie mógł powiedzieć o sobie, że zbudował swoją markę osobistą i stworzył pozytywny wizerunek. Polityk często podlega zmianom w celu przypodobania się elektoratowi, zapominając o tym, że w tworzeniu wizerunku najważniejsza jest konsekwencja i spójność.

W jaki sposób przygotować się do pracy nad tworzeniem swojego wizerunku? Jak pracują politycy, aby w oczach wyborców być godnymi kandydatami? Z pomocą przychodzą najbliższe warsztaty z public relations. Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy „Mosty” Uniwersytetu Śląskiego już w najbliższą środę 6 czerwca 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) organizuje spotkanie z dr. Krystianem Dudkiem. Podczas warsztatów prowadzący opowie o tym jak tworzyć swój własny wizerunek i zyskać przewagę we współczesnym, konkurencyjnym świecie. Zapraszamy!

https://www.facebook.com/events/165002381011989/