ZSTiL w Sosnowcu

ZSTiL w Sosnowcu

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida zostało powołane w 1994 roku. Jego pierwszym dyrektorem była mgr Alicja Trzaskoma. Najważniejszym wydarzeniem w historii szkoły było nadanie imienia Cypriana Kamila Norwida, co nastąpiło w październiku 1999 roku. Obecnie liceum stanowi integralną część Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zakres współpracy: szkolenia.