Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rudzie Śląskiej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej to szkoła publiczna, w ramach której funkcjonują: Gimnazjum nr 12 oraz II Liceum Ogólnokształcące. W szkole realizowany jest szeroki zakres działań pedagogicznych, który zmierza do wszechstronnego rozwoju uczniów. Szkoła posiada duże doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym, proponując m.in. udział w pracach kół naukowych, prowadzonych przez uznanych specjalistów czy możliwość pogłębiania swoich zainteresowań w ramach indywidualnych programów nauki.

Zakres współpracy: szkolenia