Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego, powołaną w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położnych poza granicami miast na prawach powiatu. Zarządza siecią 1218,6 km dróg, na których znajduje się 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6838 m. Infrastruktura obejmuje także 2. przejścia podziemne i 1. przeprawę promową.

Zakres współpracy: obsługa PR, PR kryzysowy, pełnienie funkcji rzecznika prasowego.