Wyższa Szkoła Humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu została założona 23 kwietnia 1997 roku pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, przez Aleksandra Dudka, jako kontynuacja prowadzonej wcześniej działalności edukacyjnej. Wyższa Szkoła Humanitas była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu. Obecnie WSH to lider i zwycięzca rankingów, wyróżniona dofinansowaniem ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za innowacyjne programy nauczania. Posiad zagraniczny Wydział w Czechach.

Zakres współpracy: szkolenia, dydaktyka, PR.