Województwo Śląskie

Województwo Śląskie

Województwo Śląskie to najważniejszy region przemysłowy, który położony jest w południowej części Polski. W województwie śląskim jest 71 miast, w tym 19 miast na prawach powiatów. Według danych z 30 czerwca 2014 r. województwo śląskie miało 4 593 358 mieszkańców, co stanowiło niemal 12% ludności Polski. Województwo śląskie jest drugim województwem pod względem liczby ludności w Polsce.

Zakres współpracy: uczestnictwo w realizacji projektów prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jednostki podległe.