Wojewoda opolski

Wojewoda opolski

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Opolskiego zadań organu administracji rządowej, sprawującego władzę administracji ogólnej, dotyczących w szczególności realizacji celów polityki Rządu, z uwzględnieniem warunków regionu; nadzoru nad działalnością organów rządowej administracji zespolonej oraz zapewnienia warunków do ich skutecznego działania.

Zakres współpracy: szkolenia.