Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda Mazowiecki

Wojewoda mazowiecki sprawuje funkcję przedstawiciela Rady Ministrów w województwie mazowieckim. Jest zwierzchnikiem administracji rządowej i organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz reprezentanta Skarbu Państwa.

Zakres współpracy: szkolenie z zakresu zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Mazowieckiego.