Wodociągi Kieleckie

Wodociągi Kieleckie

Przedmiotem aktywności przedsiębiorstwa Spółki Wodociągi Kieleckie jest prowadzenie działalności usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej.