Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski powstał 8 czerwca 1968 roku, jako 9. uniwersytet w Polsce. Jest przestrzenią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety. Uniwersytet kształci na 12 wydziałach.

Zakres współpracy: dydaktyka.