Tarnowskie Góry

Tarnowskie Góry

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach” przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta Tarnowskie Góry. Usprawnienie systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej odgrywa decydującą rolę dla odnowy wód powierzchniowych oraz zbiorników wód podziemnych, stanowiących ujęcia wody pitnej dla części aglomeracji śląskiej.

Zakres współpracy: obsługa PR, reklama.