Szpital Psychiatryczny w Rybniku

Szpital Psychiatryczny w Rybniku

Szpital Psychiatryczny w Rybniku – jedna z najstarszych publicznych placówek o tym profilu w Polsce – oferuje specjalistyczną pomoc w zakresie  psychiatrii, służącą poprawie jakości życia w chorobie, z uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania właściwych postaw środowiska wobec chorych psychicznie i promocji zdrowia psychicznego. Hasłem przewodnim działalności rybnickiego szpitala są słowa: „Zdrowie pacjenta naszą największą wartością”.