Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia

Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA to jedno z największych polskich stowarzyszeń zrzeszającym sędziów (3355 członków w 33 oddziałach, co stanowi około 30% sędziów w Polsce). IUSTITIA jest głównym reprezentantem sędziów, gdyż nie istnieje inny organ, który reprezentowałby sędziów i byłby wyłaniany w drodze równości głosów wszystkich sędziów. Stowarzyszenie jest członkiem dwóch prestiżowych międzynarodowych organizacji sędziowskich: Światowej Unii Sędziów IAJ (International Association of Judges) założonej w 1953 r. i jego regionalnej grupy EAJ obejmującej Europę oraz Stowarzyszenia „Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności” MEDEL (Magistrats européens pour la démocratie et les libertés).

Zakres współpracy: obsługa PR, szkolenia.