Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny to nowoczesne centrum naukowo-biznesowe, zlokalizowane w południowej części Sosnowca. Park jest miejscem skupiającym przedsiębiorstwa, które dążą do bycia innowacyjnymi, prężnie działającymi podmiotami na rynku. SPNT składa się dwóch nowoczesnych obiektów. SPNT współpracuje z władzami Sosnowca, władzami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami lokalnymi, regionalnymi, jak i na terenie całego kraju, które w swoich działaniach mają za zadanie pobudzanie i rozwój przedsiębiorczości, wymianę myśli technicznej oraz szkolenia i prezentowanie osiągnięć regionu.

Zakres współpracy: obsługa PR, marketing.