Śląska Izba Lekarska

Śląska Izba Lekarska

Śląska Izba Lekarska jest jednostką samorządu lekarskiego, zrzeszającego i reprezentującego lekarzy wszystkich specjalności. Do jej zadań należy nadzór nad rzetelnym wykonywaniem zawodu lekarza, w tym m.in.: ustanawianie zasad etyki zawodowej, współdziałanie w obszarach doskonalenia zawodowego, przyznawanie prawa do wykonywania zawodu czy opiniowanie stanu zdrowia społeczeństwa, organizacji ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej.