Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) Województwa Śląskiego realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji i ochrony zdrowia – w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zakres współpracy: szkolenia z zakresu relacji z mediami, autoprezentacji i wystąpień publicznych.