Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach jest największą w Polsce publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, akredytowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty i prowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego. Celem jest wsparcie dla ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i innych pracowników oświaty według standardów europejskich i potrzeb regionu w zakresie oświaty.