Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR to jednostka organizacyjna, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje ona zadania z zakresu pomocy społecznej, a także rehabilitacji społecznej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.

Zakres współpracy: szkolenia, PR kryzysowy.